VI TILBYDER KURSER, WORKSHOPS OG FOREDRAG FOR AT STYRKE JERES BRAND, ARBEJDSMILJØ OG VÆKSTPOTENTIALE

Vores kurser og workshops skærper jeres fokus på kønsproblematikker på arbejdspladsen og klæder jer på til at styrke diversiteten i jeres virksomhed, uddannelsesinstitution eller branche. Herunder ser du eksempler på de kurser, workshops og foredrag, vi tilbyder:

KOM ER DER BIAS I JERES KOMMUNIKATION?

Et tankevækkende oplæg


Rammer I plet, når I kommunikerer, så I tiltrækker de største talenter og mest købedygtige kunder? Med andre ord: Har I et stærkt genderbrand? Vi fortæller med humor og indsigt om blinde vinkler i forhold til bias og diversitet, når virksomheder

kommunikerer – i tekst og billeder, på hjemmesider, sociale medier, i jobopslag og corporate-videoer. I får masser af eksempler og inspiration til at arbejde videre med jeres genderbrand, så I hele tiden ligger godt i svinget i forhold til jeres interessenter.

DE 10 STØRSTE FEJL REDAKTIONEN BEGÅR OM DIVERSITET

Oplæg for redaktionen


Kvinder føler, og mænd fastslår, viste en undersøgelse fra DJMX i 2022. Det er nemlig primært mænd, der bliver interviewet som ekspertkilder, mens kvinder er erfaringskilder som bliver interviewet om deres privatliv og følelser. I det hele taget har

medierne en tendens til at portrættere kvinder og mænd kønsstereotypt. Alt det og meget mere giver vi en smagsprøve på i en times veloplagt foredrag, som giver jer et godt fælles afsæt for det videre arbejde med diversitet i jeres arbejde.

KOM BIAS TIL LIVS I JERES KOMMUNIKATION OG BRANDING

Workshop


Vi kigger på jeres genderbrand gennem kønsbriller og finder styrker og svagheder i jeres kommunikation. Er I der, hvor I gerne vil være, og hvis ikke – hvordan kommer I derhen? Med udgangspunkt i vores viden om køn, kommunikation, strategi,

branding og organisationsudvikling stiller vi de spørgsmål, som sætter jer på sporet af en ny, skarpere virksomhedsprofil, hvor I appellerer til de alle interessenter, I gerne vil i dialog med. Efterfølgende får I et handlingsanvisende strategipapir.

KOM I GANG MED GENDERBRANDING!

Workshop for ledelsen


I dag er genderbranding det hotteste hotte, fordi erhvervslivet har fået blik for, at det er en dårlig forretning kun at rekruttere fra halvdelen af talentpoolen og kun udnytte halvdelen af kundepotentialet. Organisationer har mange interessenter af forskelligt køn – medarbejdere, kunder, investorer m.v., og genderbranding går ud på at indbygge kønsperspektivet i brandingstrategien. Men hvor skal I begynde?

Det får I en hjælpende hånd til på denne workshop, hvor vi guider jeres ledelsesteam gennem trinnene i den skarpe genderbrandingproces. Vi tager udgangspunkt i jeres organisation og den virkelighed, I befinder jer i, og efter workshoppen modtager I et kreativt og handlingsorienteret strategipapir, som anviser konkrete veje og indsatser.

STRATEGIUDVIKLING LIVE

Workshop for ledelse og medarbejdere


Mange uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder strategisk med at skabe mangfoldighed og kønsvariation, så de kan tiltrække og fastholde talenter uanset køn. Ved at inddrage medarbejderne i strategiprocessen udnytter du både værdifuld viden og sikrer forankringen i alle kroge af virksomheden.

På denne workshop udvikler I sammen jeres strategi for genderbranding. Vi guider jer gennem trinnene, og efterfølgende modtager I et handlingsorienteret strategipapir, der samler og prioriterer resultaterne fra workshoppen og skitserer jeres næste skridt.

TAG LIVTAG MED KØNSSTEREOTYPERNE I SKOLEN

Workshop for skoleledere og -lærere


På workshoppen indkredser vi de kønsstereotyper, der hersker, ikke bare i folkeskolen, men hele vejen gennem uddannelsessystemet. Vi giver et rids af den seneste forskning, og derpå arbejder vi i grupper om, hvordan I i jeres skole 

kommunikerer om og med køn, og om, hvad I kan ændre. Efter workshoppen modtager I et handlingsorienteret strategipapir, der samler og prioriterer resultaterne fra workshoppen og skitserer jeres næste skridt.

NÅR VI ARBEJDER SAMMEN PÅ TVÆRS AF KØN

Kursus for ledelse og medarbejdere


Fra naturens hånd er der ikke forskel på mænd og kvinders hjerner, men vi opdrages forskelligt. Normer lærer mænd at være mere udfarende og aggressive end kvinder, og kvinder at orientere sig mod fællesskab og samarbejde. Ved at blive opmærksomme på det kan I styrke jeres samarbejde – og trivslen på arbejdspladsen.


På kurset taler fx om, hvordan vi konkurrerer, om de ord vi bruger, hvad der får os til at interessere os for en hjemmeside, hvordan vi

griber vores karriere an, hvad vi tænker om teamarbejde, hvordan vi håndterer – og bruger – følelser, hvad der stresser os, og hvordan vi agerer i konflikter.


Alle punkterne er vigtige at være opmærksom på som mødeleder, mødedeltager, i teamarbejde, som projektchef, i forbindelse med rekruttering og i mange andre typiske arbejdssituationer.

LIGEVÆRDIG KOMMUNIKATION

FARVEL TIL FLINKESKOLEN

Mange – uanset køn – har ikke fra barnsben fået værktøjerne til ligeværdig kommunikation. Det er kommunikation, hvor vi hver især bliver på vores egen banehalvdel og møder vores samtalepartner med ligeværd og respekt.

Magt i livet og på jobbet er ikke noget, man får. Det er noget, man tager. På kurset får du inspiration til at tage livtag med din indre pleaser og sætte din egen dagsorden på den gode måde – så du vinder respekt og bliver taget alvorligt af mennesker omkring dig.

Mangfoldighed er ikke et nulsumsspil, men en vinderstrategi for os alle.

Genderwise