VORES VISION

I Danmark har vi et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. En vigtig årsag til dette fænomen er, at pigers og drenges, kvinders og mænds potentiale er begrænset af kønsstereotyper. Det er en dårlig forretning for os alle, da det begrænser talentmassens frie bevægelighed på tværs af uddannelsessektorer og arbejdspladser. Vi vil gøre op med kønsstereotyperne. Vil du være med?

I Danmark har vi baseret vores samfund på et princip om, at alle mennesker, uanset køn, herkomst, religion, seksuel orientering osv., har lige muligheder for at uddanne sig og gøre karriere. I praksis er det bare ikke tilfældet. Strukturer både på og udenfor arbejdsmarkedet gør, at mænd og kvinder ofte vælger uddannelse med udgangspunkt i deres køn – i stedet for på baggrund af deres talent og interesser.


Den ulige fordeling af mænd og kvinder på arbejdspladserne er skidt for vores land og erhvervslivets konkurrence- og innovationskraft. Samfundsøkonomisk betyder det eksempelvis, at brancher, der er dominerede af mænd, i princippet kun har adgang til halvdelen af den talentmasse, der kunne tilføje branchen værdi.


På samme vis har branchens uddannelsesinstitu-tioner kun et halvt så stort et rekrutteringsgrund-lag, når de skal hverve nye talenter til uddannelserne, som de ville have, hvis uddannelserne i højere grad tiltrak begge køn. Der er med andre ord et stort uudnyttet potentiale, som branchens virksomheder går glip af.


Genderwise arbejder for at indfri det potentiale.


Som i alle relationer og dialoger kan vi som mennesker kun nå hinanden med ligeværd, respekt og empati. Når vi sammen skal bryde de stereotype opfattelser af køn, får vi brug for at se hinanden med nye øjne: En kvinde kan godt være maskinmester og topchef, og en mand kan godt være sygeplejerske og hovedansvarlig for barslen. Kvinder kan godt have toplederambitioner, og mænd kan godt være omsorgsfulde og vice versa. Vi er ikke født til at være på en bestemt måde alene på grund af vores køn.


Alligevel lærer vi, fra vi ligger i vuggen, at piger og drenge, kvinder og mænd, er forskellige personligheder alene på grund af deres køn. Det er ubevidste kønsstereotyper, der sætter ind allerede fra fødslen og hele vejen i livet.


Genderwise arbejder for at nedbryde disse køns-stereotyper både hos kvinder og mænd – ud fra den klare overbevisning, at ligestilling er i alle menneskers interesse og vil gavne alle – både kvinder og mænd, piger og drenge, LGBT+-personer, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og samfundet som helhed.

VISION

Vores vil skabe grobund for, at uddannelses- og karrierevalg træffes ud fra interesser og talenter – og ikke ud fra bevidste og ubevidste kønsstereotyper.

MISSION

Vi arbejder for at gøre virksomheder, fag og uddannelser attraktive for alle uanset køn; nedbryde kønsstereotyper og sikre ligeværdig kommunikation.

VÆRDIER

Vi tror på, at alle menne-sker ønsker at bidrage til at skabe et samfund, hvor alle – uanset kønsorientering – kan udfolde deres talenter, blive mødt med respekt og gå efter at skabe den karriere, de drømmer om.

MÅL

Vores mål er at gøre en forskel, så ledelser og medarbejdere i virksomheder får værktøjer til at tiltrække og fastholde alle uanset køn, som gerne vil gøre karriere inden for det fag.

Ligestilling er ikke et nulsumsspil,

men en vinderstrategi for os alle.


Genderwise