LØSNINGER

Hvis I vil styrke jeres potentiale, nedbryde barrierer og geare jeres organisation til fremtiden, har vi effektive løsninger. Vi tager direkte afsæt i jeres virkelighed på jobbet og gør processen spændende, inspirerende og ikke mindst effektiv.

Løsninger på ligestillingsproblemer spænder over et spektrum, der går fra overordnede principper, som tjener som pejlemærker for organisationen, til konkrete anvisninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes arbejdsdag. Der kan være meget langt fra at sige ”vi ønsker en inkluderende arbejdskultur” og så til at have det i praksis. Genderwise giver jer redskaber til at sætte ord på, hvad en inkluderende kultur er på jeres arbejds-pladser.


De fleste af os vil gerne ændre os og blive bedre – mere inkluderende, mindre fordomsfulde, mere rummelige. Vi ved godt, hvad vi skal – men det kan være svært at gøre det. Sammen med jer ud-tænker Genderwise løsninger, som er nemme at implementere, og anvisninger, som det ligger lige for at følge.

Når ledelse og medarbejdere rent faktisk gør det, som de siger, de vil, i strategipapirerne, så er organisationen godt på vej til at få et stærkt employer-brand. Og være et sted, hvor dygtige mennesker gerne vil arbejde.


  • Hvad er jeres værdier – og følger I dem?
  • Hvordan taler I om jeres fag og jeres branche?
  • Hvordan implementerer I nye, gode vaner?


På baggrund af interviews, undersøgelser og analyser udtænker Genderwise sammen med jer løsninger, som er konstruktive og lette at sætte i værk. Det skal være nemt at gøre det rigtige.

3-TRINSRAKETTEN

Vi tilbyder fx:

EMPLOYER-

BRANDING


Genderwise hjælper ledelser med at udvikle

det brand, som kan gøre virksomheden eller institutionen attraktiv for dygtige mennesker uanset kønsorientering.

DIALOG-

VÆRKTØJER


Genderwise hjælper jer med værktøjer,

der sætter jer i stand til at tale om ligestilling, identitet, sexisme og forskelsbehandling på jeres arbejdsplads eller institution.


ADFÆRDSDESIGN & ARBEJDSMILJØ


Genderwise iværksætter initiativer, der kan skabe en god og sund adfærd på jeres arbejdsplads og styrke det gode arbejdsmiljø. Princippet er at gøre det nemt at gøre det rigtige.


Kvindens kamp er også mandens kamp, og flere mænd skal kæmpe oprigtigt.

  

Morten Albæk, filosof, forfatter og erhvervsmand