BARRIERER

Vi har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder og mange fordomme om, hvad mænd og kvinder ønsker sig i livet. Stereotyper udgør hindringer for innovation og vækst, begrænser menneskers muligheder og koster på bundlinjen.

"Kvinder har ikke så meget flair for matematik og tekniske fag som mænd." Det er en fordom, vi ofte hører. Den har ikke noget på sig. Kvinder kan være præcis ligeså matematisk orienterede som mænd, og mænd nøjagtig ligeså talblinde som kvinder. Alligevel ser vi den traditionelle talnørd som en mand, og den traditionelle omsorgsgiver som en kvinde.


Sådanne fordomme udgår usynlige barrierer for alle de kvinder, som har talent for matematik og elsker at nørde med teknik. De kan måske ikke se sig selv på en af de tekniske uddannelser, hvor det vrimler med mænd, og hvor lærere og andre rollemodeller også er af hankøn. Tilsvarende kan det være svært for mænd at føle sig hjemme i omsorgsfag, hvor der er en overvægt af kvinder, og mændene kan blive opfattet som alt for 'feminine'.


Vores vaner og tankemønstre sætter ofte barrierer op for os selv og andre, uden at vi aner det. Når studievejlederen i en kommuneskole skal rådgive en pige i 9. klasse i hendes valg af erhvervs-

uddannelse, ser han måske automatisk en pædagog, sygeplejerske eller hjemmehjælper for sit indre blik – og så bliver det den slags fag, han foreslår hende. Men selv om det er det sidste, han - eller hun – ønsker, er han uden at vide af det med til at begrænse den unge kinvde i at udfolde sit fulde talent. For måske er hun ikke særlig social, men til gengæld yderst fingernem og ville blive en glimrende mekaniker.


  • Hvilke stereotyper er der om de mennesker, der arbejder eller studerer hos jer?
  • Hvilke usynlige magtstrukturer er der hos jer?
  • Hvad står i vejen for, at I kan blive den inkluderende arbejdsplads, I ønsker at være?


Genderwise afdækker barriererne og kører jeres organisation i stilling til at nedbryde dem – så I bliver en attraktiv arbejdsplads eller uddannelses-institution for alle uanset kønsorientering.

3-TRINSRAKETTEN

Vi tilbyder fx:

UNDERSØGELSER & INTERVIEWS


Genderwise taler med jeres interessenter om deres syn på jeres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. Emnerne kan være alt fra ledelse, ligestilling og sexisme til kønsstereotyper, forskelsbehandling, normer og forventinger.


ANALYSER


Genderwise designer og gennemfører kvalitative og kvantitative analyser, udarbejder rapporter og kortlægger de barrierer, der hæmmer ligestilling hos jer. Vi gennemfører også analyser, hvor vi samler nøgleinteressenter til en workshop med henblik på at skabe opbakning, synergi og ideer omkring projektet.STRATEGIER


Genderwise udvikler strategier for, hvordan I kan arbejde jer uden om barriererne for ligestilling. Sammen med jer opsætter vi de mål, I stræber efter at nå, og udvikler de værdier, der betyder noget for jer som virksomhed eller institution. Værdierne bryder vi så vi ned i konkrete anvisninger, som medarbejderne kan efterleve i hverdagen.


Generelt siger man, at kønnet står for mellem 1-2 procent af de her forskelle (på mænds og kvinders hjerner, red.), mens anden arv og miljø fylder resten. Hvis du vil finde ud af, om en person er god til at køre bil eller tale fransk, så skal du kigge på, hvor meget de har kørt bil, og hvor meget fransk, de har talt - ikke på deres køn.


Mikkel Wallentin, hjerneforsker og lektor på Aarhus Universitet