METODE

Vi arbejder ud fra en 3-trinsraket, hvor vi først afdækker de gevinster, der vil være for jeres virksomhed eller branche ved at geare jer til ligestilling. Derpå analyserer vi de barrierer, der er for at sætte ligestillingsinitiativer i værk. På den baggrund udtænker vi sammen med jer praksisnære løsninger, der bringer jer tættere på jeres gevinst.

Kvinder og mænd kan være lige gode eller lige dårlige chefer. Det handler om personlighed, kompetencer, handlekraft, strategisk og analytisk evne, kommunikationsevner, empati og meget andet. Der er ikke nogen god grund til, at der er så få kvinder på topposter i dag – andet end tradition og træghed i systemet. 


Lisbeth Knudsen, chefredaktør