GENDERBRANDING

Branding handler om, hvordan du, din virksomhed eller dit fag træder frem – visuelt såvel som ide- og budskabsmæssigt. Genderbranding vil sige at tænke køn og kønsidentitet systematisk ind i brandingarbejdet. Viser I tydeligt, at I er en virksomhed, som vil ansætte de dygtigste uafhængig af deres køn? Genderwise guider jer gennem valg og fravalg, til I står med et tydeligt koncept, der afspejler dem, I gerne vil være.

Hvad er branding – og hvordan får du et stærkt brand? Branding er den måde, en virksomhed, en organisation, et fag eller en enkeltperson fremstår på. Et stærkt brand har man, når det, omverden forbinder med ens virksomhed eller en selv, stemmer overens med det image, man gerne vil have,  og samtidig også afspejler ens med-arbejdere eller andre nære afhængiges opfattelse. Er de tre – vision, kultur og image – på linje, er brandet stærkt.


I virkeligheden kan alt brandes. Et sodavands-mærke, et politisk parti, en god sag, en uddannelsesinstitution, et fag.


GENDERBRANDING
De unge målgrupper har en langt mere flydende tilgang til køn end de ældre. Genderbranding handler om, hvordan produkter, virksomheder, arbejdspladser og brancher kan brandes, så de bliver attraktive for alle mennesker uanset kønsorientering. Det gør de bl.a. ved at appellere til målgruppens værdier, interesser og drømme, snarere end til deres køn, og ved at have stærke ambassadører, der kan sætte ansigt på virksomheden internt og eksternt og profilere den som en arbejdsplads med plads til alle talenter. Det handler om at gøre op med de kønsstereotyper, som de unge generationer ikke længere kan spejle sig i. 


I Genderwise rådgiver vi også om andre former for branding:


CORPORATE BRANDING
Den måde din virksomhed fremstår på over for omverden og alle dine nøgleinteressenter: Kunder, investorer, nuværende og potentielle medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, distributører, interesseorganisationer, netværk etc.? For at finde ud af om dit corporate brand afspejler ligestilling, kan I stille jer spørgsmålene: Appellerer jeres virksomheds corporate brand til både kvinder og mænd? Hvordan taler I om jeres virksomhed, hvordan fortæller I om jeres arbejde og produkter, og fremstår I med ord og billeder som en rummelig, moderne og inkluderende virksomhed?


EMPLOYER BRANDING
Det handler om din virksomhed som arbejds-plads. Appellerer arbejdspladsen til både kvinder og mænd? Får såvel talentfulde kvinder som mænd lyst til at søge job hos jer? Er arbejds-pladsen og arbejdsforholdene indrettet, så både kvinder og mænd trives og føler sig tiltrukket af jobbet? Er I i stand til at rekruttere og fastholde kvinder – også i topjobs og bestyrelser, så I sikrer jer de bedst kvalificerede medarbejdere?


PERSONLIG BRANDING
Det enkelte menneske kan udgøre et stærkt brand. Har din virksomhed en plan for, hvordan I profilerer både virksomheden og jeres talenter af begge køn via personlig branding? Frontfigurer af begge køn og af forskellig alder, etnicitet, type og fremtoning er med til at sende signaler til om-verdenen om, at jeres virksomhed er trådt ind i det 21. århundrede og ser diversitet som et vigtigt aktiv.

Vi tilbyder fx:

KØNSPERSPEKTIV


Genderwise gennemfører tjek af ligestillingen på jeres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. På den måde skaber vi et solidt afsæt for at vurdere potentialet for at tiltrække og fastholde flere kvinder eller flere mænd, afhængig af jeres branche.

EMPLOYER-

BRANDING


Genderwise hjælper ledelser med at udvikle

det brand, som kan gøre virksomheden eller institutionen attraktiv for dygtige mennesker uanset kønsorientering.

STRATEGIER


Genderwise udvikler strategier for, hvordan I kan arbejde jer uden om barriererne for ligestilling. Sammen med jer opsætter vi de mål, I stræber efter at nå, og udvikler de værdier, der betyder noget for jer som virksomhed eller institution. Værdierne bryder vi vi ned i konkrete anvisninger, som medarbejderne kan efterleve i hverdagen.


Ligestilling er ikke et nulsumsspil,

men en vinderstrategi for os alle.


Genderwise